Zamów swoją płytę.

1. Wybierz ponizej jej rozmiar 7″, 10″ lub 12″, a nastepnie kolor.

2. Dodaj wybrany produkt do koszyka. Możesz sprawdzić swoje zamówienie w koszyku.

3. Jeżeli wybrałeś i opłaciłeś juz swoje zamówienie, przeslij utwory, które mają znaleźć się na Twojej płycie.

Utwory możesz przesłać na nasz adres mailowy info@vinylove.me lub skorzystać z serwisu WeTransfer.

Pamiętaj aby odpowiednio nazwać utwory (dla strony A nazwij kolejno A1, A2 itd…, dla strony B odpowiednio B1, B2 itd…).

Przed załoeniem zamówienia zapoznaj się z regulaminem sklepu!

Order your record.

1. Choose record size 7 “, 10” or 12 “, and then the color.

2. Add the selected product to the basket. You can check your order in the basket.

3. If you have chosen and paid for your order, please submit songs that will be included on your album.

Tracks can be sent to our email address info@vinylove.me or use the WeTransfer.

Remember to name the songs (for page A, name A1, A2 etc …, for page B respectively B1, B2 etc …).